“APROPRIJACIJE” VLADIMIRA MILANOVIĆA U OFICIRSKOM DOMU

Rafaelova „Atinska škola“ aranžirana kao grupa huligana, poprište Aldolferove „Bitke kod Isa“ preobraženo u deponiju industrijskog otpada, a pejzaž sa Fragonarove „Ljuljaške“ zatrpan plastičnim kesama – deluje neobično, ali radi se o radovima beogradskog umetnika Vladimira Milanovića, koje će Nišlije moći da vide na izložbi u Oficirskom domu koja se otvara u četvrtak, 16. avgusta. 

Specifičnost njegovih radova je u tome što koristi dela umetničkog nasleđa od antike do renesanse i baroka i saoučava ih sa prizorima iz savremenog života. Milanović na neki način „prisvaja“ dela svojih prethodnika i pokazuje spremnost da ih vizuelno, ali i misaono i pojmovno preformuliše, kažu u Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu.

Odatle i naziv izložbe grafika ovog umetnika „Aproprijacije“ što znači prisvajanje, udešavanje, prilagođavanje.  Ova izložba biće otvorena u četvrtak, 16. avgusta, u Oficirskom domu od 20 sati. Činiće je radovi nastali u poslednjih 5 godina u tehnikama digitalne i sito štampe.

Osnovni koncept radova Vladimira Milanovića jeste reinterpretacija postojećih dela dodajući fragmente koji aludiraju na sadašnjost. Primenom digitalne tehnologije umetnik sublimira prošlost i sadašnjost i na simboličan način upozorava da su civilizacijski tokovi krenuli stranputicom.

Inače, Vladimir Milanović je doktorirao na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Realizovao je 12 samostalnih izložbi, učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama, uključujući međunarodna bijenala i trijenala savremene grafike.

Dobitnik je više nagrada među kojima su Veliki pečat Beogradskog grafičkog kolektiva, nagrada sponzora 7. trijenala grafike u Sofiji i pohvala na 10. Međunarodnom trijenalu grafike u Liježu.

Prva Milanovićeva samostalna izložba u Nišu trajaće do 8. septembra.