GALERIJA SLU

GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI
Direktor: v.d. Milić Petrović

Adresa: Kej Kola Srpskih Sestara 1/II, 18000 Niš

Telefon: 018 512-640, 018 513-701 Faks: 018/512-642

Email: gslunis@gmail.com

Websitewww.gslunis.org

Facebookwww.facebook.com/gslunis

 

 

Galerija je formirana sa ciljem da putem organizovanja svih vrsti izložbi (kolektivnih, samostalnih, tematskih, retrospektivnih), predavanja i seminara, zatim kroz stručnu dokumentaciju i naučno istraživački rad približi dela savremene umetnosti publici s namerom da formira vlastiti fond koji će svojim kvalitetom bitno afirmisati sredinu i biti trajna ostavština za budućnost. Takođe, od svog osnivanja Galerija je preuzela brigu oko organizovanja Likovne kolonije u Sićevu s idejom da je koncepcijski i sadržinski obogati i poveže s drugim Kolonijama u zemlji. Jedan od bitnih ciljeva u budućnosti je i kontinuitet u komunikaciji Galerije sa sličnim ustanovama u svetu.

 

Galerijski prostor – SRBIJA

Površina: 340 metara  kvadratnih
Galerija savremene likovne umetnosti organizuje i stalne postavke umetničkih dela iz svog Fonda.
Planiranjem izgradnje ili rekonstrukcije postojećeg prostora u centru grada doći će se do formiranja stalne postavke umetničkih dela iz depoa.
Razumevanjem gradskih struktura za probleme jedne ovakve ustanove od opšteg društvenog i kulturnog značaja, i angažovanjem gradonačelnika Gorana Ćirića, u ovom prostoru je uređen savremeno opremljen depo za čuvanje umetničkih slika.

 

 

Galerijski prostor – PAVILJON u Tvrđavi

Površina: 240 metara  kvadratnih
Umetnički paviljon se nalazi u Tvrđavi u blizini Stambol kapije. To je nekadašnji turski arsenal sagrađen 1857.godine. Pravougaone je osnove, zidan od pritesanog i neobrađenog kamena, pokriven četvorovodnim krovom od đeramida. Obimni poslovi revitalizacije i adaptacije enterijera sa postavljanjem gipsane zidne konstrukcije i četiri para stubova koji nose plafonsku konstrukciju sa neonskim osvetljenjem, obavljeni su 1971. Namenjem je autorskim izložbama i izložbama koje po konkursu odobri Umetnički savet.

 

 

 

 

Galerijski prostor – SALON 77
Ovaj prostor se nalazi u centru stare niške Tvrđave i određen je za eksperimentalnu scenu likovnih dešavanja naših prostora kao i za izlagačku aktivnost mlađih generacija umetnika.
Osim toga prostor je atraktivan i za niz drugačijih likovnih izložbi koje se izdvajaju svojim osobenim načinom prezentovanja.
Prostor je nekada bio stara džamija pa je svojim arhitektonskim vrednostima i unutrašnjom visinom od skoro 10 metara izuzetno pogodan za koncerte i akustičke predstave.