Gradski štab zabranio brojne niške manifestacije

Filmski susreti, Nišvil, Književna i likovna kolonija Sićevo, NIMUS, Dani bureka, Međunarodni gastro-turistički festival, Majska pesma, Koncert omladinske filharmonije na spomen parku Bubanj i Sajam automobila ne mogu se održati ove godine. Gradski štab za vanredne situacije zabranio je javna okuplјanja na teritoriji Grada Niša na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplјa više od 30 lica. S tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.

Zabrana se ne odnosi na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi.

“Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju zarazne bolesti COVID-19 i Mišlјenja Instituta za javno zdravlјe Niš broj 04-2978 od 07.09.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša konstatuje da nema uslova za održavanje ovih manifestacija.”

Izuzetno od tačke 1. ove Naredbe, uz saglasnost Instituta za javno zdravlјe Niš:

– Prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja iz redovnog repertoara ustanova kulture Grada Niša u zatvorenom prostoru dozvolјeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno. I to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno. I uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja;

– Kada se javni kulturno-umetnički događaj iz redovnog repertoara ustanova kulture Grada Niša održava na otvorenom prostoru, dozvolјeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno. Tako da se između posetilaca održava distanca od najmanje jedan i po metar, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

Prodavnice i kafići

Ograničava se radno vreme tržnim centrima, hipermarketima, supermarketima, mini marketima i sl. na period od 6:00 do 23:00 časa. I obavezuju se da pojačano vrše dezinfekciju svih površina, posebno kolica i korpi.

Zabrana se ne odnosi na apoteke kad obavlјaju apotekarsku delatnost, benzinske pumpe koje obavlјaju delatnost prodaje goriva i šaltersku prodaju hrane, a koji su registrovani za pripremu i posluživanje hrane (ugostitelјski objekti i ketering).

Ograničava se radno vreme u ugostitelјskim objektima koji nemaju baštu, kao i noćnim klubovima na teritoriji Grada Niša, na period od 6,00 do 21,00 čas.

Ograničava se radno vreme u  ugostitelјskim objektima koji imaju baštu i to u zatvorenom delu objekta do 21,00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) do 01,00 čas.

Obavezno korišćenje zaštitnih maski, kao i održavanje fizičke distance od minimum 1,5m prilikom korišćenja parkova, dečjih i rekreacionih igrališta, skejt parkova, fitnes mobilijara, odnosno teretana na otvorenom, kao i tartan staze u Gradu Nišu, izuzev ukoliko su u pitanju lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

Nadzor nad primenom odredaba ove Naredbe vrši teritorijalno nadležna Komunalna inspekcija gradske opštine i Komunalna policija Gradske uprave Grada Niša.