III MEDJUNARODNO STUDENTSKO TAKMIČENJE KOMPLEMENTARNOG KLAVIRA

III Međunarodno studentsko takmičenje komplementarnog klavira biće održano u Nišu u periodu od 29. do 31. maja. Takmičenje je otvoreno za studente sa svih odseka koji u nastavi imaju Klavir kao uporedni predmet. Takmičenje, u organizaciji Fakulteta umetnosti u Nišu, biće održano u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta (Knjaževačka 2a).

Cilј takmičenja je podsticanje motivacije i afirmacije mladih umetnika kao i podsticanje njihovih personalnih kreativnih potencijala kroz izvođaštvo.“, kažu sa Fakulteta umetnosti.

Takmičenje se odvija u četiri kategorije:
I kategorija – studenti prve godine fakulteta,
II kategorija – studenti druge godine fakulteta,
III kategorija – studenti treće godine fakulteta i
IV kategorija – studenti četvrte godine fakulteta.

Takmičenje se održava svake godine. Program za takmičenje je slobodan u svim kategorijama. Takmičari izvode tri kompozicije iz različitih epoha i različitog karaktera. Pravo učešća na takmičenju imaju svi studenti državnih i privatnih muzičkih akademija i Fakulteta umetnosti.

Takmičare ocenjuje stručni žiri u sastavu: Milena Mollova, predsednik žirija (Državna muzička akademija, Sofija), Jordi Camell (Catalan Music University Escola Superior de Música de Catalunya – ESMUC), Branka Parlić (Akademija umetnosti Novi Sad), Milena Rajković (Fakultet umetnosti u Nišu), Stevan Spalević (Fakultet umetnosti u Nišu) i Dragan Tomić (Fakultet umetnosti u Nišu).

U Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti održaće se dva koncerta povodom svečanog otvaranja i zatvaranja Takmičenja.

Više informacija o takmičenju i programu takmičenja možete pročitati na sajtu Fakulteta umetnosti.

Autor plakata: Bratislav Radenković
Autor plakata: Bratislav Radenković