IZLOŽBA DRAGANE STANAĆEV PUAČE U NIŠU

Izložba umetnice iz Beograda Dragane Stanaćev Puače, pod nazivom “Kristalni dvorac za Fjodora Mihailoviča”, biće otvorena u četvrtak, 15. oktobra, u 19h. Izložba će biti postavljena u Umetničkom paviljonu u niškoj Tvrđavi.

Dragana Stanačev Puača svoje samostalne izložbe realizuje kao autentične, posebno imenovane celine. Nišku izložbu simboličnog naziva “Kristalni dvorac za Fjodora Mihailoviča” čine šest ciklusa (diptiha i poliptiha) od kojih je svaki u formi modularne zidne instalacije. Njihovi pojedinačni nazivi ( Lavirint, Ogledalo, Stubovi, Šejkina soba, Rue Cabanis, Dolazak heruvima) imaju svoje reference u kulturnom nasleđu različitog vremena i porekla, mada umetnica ne poseže za primenom principa citatnosti već naslovnom odrednicom daje posmatraču određeni fleksibilni okvir za moguća tumačenja.

U osnovi umetničinog interesovanja je istraživanje različitih fenomena prostora od realnog oličenog u arhitekturi, preko imaginarnog do duhovnog. Sam likovni jezik Dragane Stanaćev Puače počiva na dobro poznatim elementima (igra linija, ritma, forme i boje) ali oni nisu upotrebljeni bučno i provokativno već su pretvoreni u sofisticiran, biranim terminima koncipiran govor.“, objašnjava umetnički direktor Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu Milica Todorović.

Svi radovi izvedeni su na papairu različitim tehnikama: pastelom, akrilikom, tušem i grafitom.

Dragana Stanačev Puača

Dragana Stanačev Puača je diplomirala (1982) i magistrirala (1986) na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Od 1997. zaposlena je na istom fakultetua, trenutno u zvanju vanrednog profesora. Doktorirala je 2013. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Realizovala petnaest samostalnih izložbi, između ostalog u Beogradu, Zagrebu, Rijeci, Novom Sadu, Petrovcu…

Izlagala na više od stotinu kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Na predlog MSU učestvovala u radu XXII Internacionale Malerwochen u Gracu (1987). Boravila u Cite internacionale des Arts u Parizu 1988. Dobitnica je nekoliko nagrada: Oktobarska nagrada Grada Beograda (1986), nagrada za crtež na izložbi “Crtež i mala plastika” (1992), nagrada “Zlatno dleto ULUS-a”.

Izložba u Nišu će biti otvorena do 2. novembra.

*Kako biste pročitali biografiju umetnice, kliknite na dugme “+” ispred imena.