JUBILEJ NIŠKOG FAKULTETA UMETNOSTI

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu proslavlja značajan jubilej – 15 godina postojanja i rada.

Svečana akademija tim povodom održaće se u petak 01. decembra 2017. godine sa početkom u 12 sati u Koncertno-izložbenom prostoru FU. Pored centralne proslave organizovan je niz drugih manifestacija.

Izložba i koncert studenata Fakulteta umetnosti u Nišu biće otvorena u utorak 28. novembra 2017. godine u 20 časova u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a. Na izložbi će biti izloženi crteži studenata sa Departmana za Likovne umetnosti i fotografije studenata sa Departmana za primenjene umetnosti. Na koncertu će nastupiti studenti Departmana za muzičku umetnost. Ulaz je besplatan, a program koncerta možete pogledati na sajtu Koncertne sezone FU.

Nastavnici i saradnici na Fakultetu umetnosti predstaviće se koncertom u sredu 29. novembra 2017. godine u Koncertno-izložbenom prostoru sa početkom u 20 časova i izložbom dan kasnije u četvrtak 30. novembra 2017. godine u Galeriji Univerzitetske biblioteke “Nikola Tesla” sa početkom u 19 sati. Program koncerta možete pogledati na sajtu Koncertne sezone FU.

O FAKULTETU:

Fakultet umetnosti u Nišu osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbije oktobra 2002. godine, a počeo je da radi oktobra 2003. godine. Preduslov za osnivanje samostalnog Fakulteta umetnosti u Nišu, predstavlјalo je formiranje studijskih grupa za likovne i muzičku umetnost, 2002. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Na studijskim programima danas studira ukupno 452 studenata, a u radnom odnosu je 86 nastavnika, 11 saradnika i 21 zaposleni  van nastave. Na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu na nekom od postoje’ih departmana – Departman za likovne umetnosti, Departman za primenjene umetnosti i Departman za muzičku umetnost  – diplomirao je 1151 student, od toga 938 na osnovnim akademskim studijama, 213 na master akademskim studijama, a magistrirala su 4 studenta.

Fakultet je akreditovao sve studijske programe osnovnih akademskih studija i master akademskih studija koji se trenutno izvode na Fakultetu, a od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio je dozvolu za rad 28.06.2013. godine.

Na Fakultetu se trenutno izvodi nastava na studijskim programima osnovnih akademskih studija: Muzička teorija i pedagogija, Klavir, Gudački instrumenti, Duvački instrumenti, Solo pevanje, Gitara, Harmonika, Udarački instrumenti, Slikarstvo, Grafički dizajn i studijskim programima master akademskih studija: Muzička teorija i pedagogija, Izvođačke umetnosti, Slikarstvo, Grafički dizajn.

Povezivanju sa srodnim evropskim i svetskim univerzitetima u mnogome doprinosi međunarodna saradnja Univerziteta u Nišu, koju nastavnici i studenti ostvaruju kroz programe Erazmus+ (Bugarska, Italija, Španija, V. Britanija).

Angažovanje eminentnih umetnika svetskog renomea za gostujuće profesore i permanentno održavanje majstorskih kurseva i radionica, doprinosi značajnom podizanju ugleda Fakulteta u akademskoj i široj društvenoj zajednici. Među ovim saradnicima su: Frans de Rojter (BEL), Alberdi Injaki (ESP), Dejan Gavrić (GER), Radomir Vuković (SRB), Gregori Mertl (SAD), Grejem Bir (GBR), Nil Rolnik (SAD), Ilija Ilijev (BUL), Aleksandar Viktorovič Šunkov (RUS), Nikos Eftimijadis (GRE), Milena Molova (BUL), Kemal Gekić (SAD), Jurij Šiškin (RUS), Stefan Zigentaler (SUI), Džonatan Blekvud (GBR), Frederik Magle (DEN), Juan Gao (CHN) i dr.

Svetski violinista mr Nemanja Radulović i prof. dr Dimitrije Bužarovski su na predlog Fakulteta postali počasni doktori Univerziteta u Nišu.

Fakultet je član internacionalnih asocijacija ELIA, AEC, i C.I.A.  Dobitnik je godišnjih nagrada:  Grada Niša „11. januar“ (2013), GO Pantelej (2013), magazina “Muzika klasika” u kategoriji “Muzička institucija godine” (za 2015) i „Organizator godine“ – za Koncertnu sezonu (za 2016).

Podjednakim angažovanjem i entuzijazmom nastavnika i studenata uspešno su realizovani umetnički projekti Betovenova IX simfonija na Letnjoj pozornici u okviru centralne proslave 1700 godina Milanskog edikta, Štrausova opereta Slepi miš i Rosinijev Sevilјski berberin. Time je, posle 60 godina, dat izuzetan doprinos u obnavlјanju operske scene u Nišu. U skladu sa akreditacijom za obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti Fakultet je organizator naučnih simpozijuma Balkan Art Forum (BARTF), Koncertne i Izložbene sezone, i Studentskog takmičenja komplementarnog klavira. Bogatu izdavačku delatnost Izdavački centar Fakulteta realizuje štampanim, elektronskim i audio izdanjima, koja svake godine zapaženo prezentuje na Sajmu knjiga u Beogradu.

Naučni i umetnički projekti Fakulteta podžani su od strane resornih Ministarstava i SOKOJ-a. Izdvajamo: Harmonija harmonike, Bibliografija S. St. Mokranjca, Od Balkana do Iberije, Unapređenje izvođačkih sposobnosti mladih muzičara, Godišnjice srpskih velikana umetnosti, Opremanje i prezentacija posebnog fonda Biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu, Unapređenje informaciono-tehničkih kapaciteta Biblioteke i obuka korisnika za korišćenje sevisa i baza podataka i dr.

Fakultet umetnosti u Nišu osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbije oktobra 2002. godine, a počeo je da radi oktobra 2003. godine. Preduslov za osnivanje samostalnog Fakulteta umetnosti u Nišu, predstavlјalo je formiranje studijskih grupa za likovne i muzičku umetnost, 2002. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Na studijskim programima danas studira ukupno 452studenata, a u radnom odnosu je 86nastavnika, 11saradnika i 21zaposleni  van nastave. Na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu na nekom od postoje’ih departmana – Departmanza likovne umetnosti, Departmanza primenjene umetnosti i Departmanza muzičku umetnost  – diplomirao je 1151student, od toga 938na osnovnim akademskim studijama, 213na master akademskim studijama, a magistrirala su 4 studenta.

 

Fakultet ima akreditovane sve studijske programe osnovnih akademskih studija i master akademskih studija koji se trenutno izvode na Fakultetu, a od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio je dozvolu za rad 28.06.2013. godine.

Na Fakultetu se trenutno izvodi nastava na: studijskim programima osnovnih akademskih studija: Muzička teorija i pedagogija, Klavir, Gudački instrumenti, Duvački instrumenti, Solo pevanje, Gitara, Harmonika, Udarački instrumenti, Slikarstvo, Grafički dizajn i studijskim programima master akademskih studija: Muzička teorija i pedagogija, Izvođačke umetnosti, Slikarstvo, Grafički dizajn.

Povezivanju sa srodnim evropskim i svetskim univerzitetima u mnogome doprinosi međunarodna saradnja Univerziteta u Nišu, koju nastavnici i studenti ostvaruju kroz programe Erazmus+ (Bugarska, Italija, Španija, V. Britanija).

Angažovanje eminentnih umetnika svetskog renomea za gostujuće profesore i permanentno održavanje majstorskih kurseva i radionica, doprinosi značajnom podizanju ugleda Fakulteta u akademskoj i široj društvenoj zajednici. Među ovim saradnicima su:Frans de Rojter (BEL), Alberdi Injaki (ESP), Dejan Gavrić (GER), Radomir Vuković (SRB), Gregori Mertl (SAD), Grejem Bir (GBR), Nil Rolnik (SAD), Ilija Ilijev (BUL), Aleksandar Viktorovič Šunkov (RUS), Nikos Eftimijadis (GRE), Milena Molova (BUL), Kemal Gekić (SAD), Jurij Šiškin (RUS), Stefan Zigentaler (SUI), Džonatan Blekvud (GBR), Frederik Magle (DEN), Juan Gao (CHN) i dr.

Svetski violinista mr Nemanja Radulović i prof. dr Dimitrije Bužarovskisuna predlog Fakulteta postalipočasni doktoriUniverziteta u Nišu.

Fakultet je član internacionalnihasocijacijaELIA, AEC, i C.I.A.  Dobitnik je godišnjihnagrada:  Grada Niša „11. januar“ (2013), GO Pantelej (2013), magazina “Muzika klasika” u kategoriji “Muzička institucija godine” (za 2015) i „Organizator godine“ – za Koncertnu sezonu (za 2016).

Podjednakim angažovanjem i entuzijazmom nastavnika i studenata uspešno su realizovani umetnički projekti Betovenova IX simfonija na Letnjoj pozornici u okviru centralne proslave 1700 godina Milanskog edikta,Štrausova opereta Slepi miši Rosinijev Sevilјski berberin. Time je, posle 60 godina, dat izuzetan doprinos u obnavlјanju operske scene u Nišu. U skladu sa akreditacijom za obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti Fakultet je organizator naučnihsimpozijuma Balkan Art Forum (BARTF), Koncertnei Izložbenesezone, i Studentskog takmičenja komplementarnog klavira. Bogatu izdavačku delatnost Izdavački centar Fakulteta realizuje štampanim, elektronskim i audio izdanjima, koja svake godine zapaženo prezentuje na Sajmu knjiga u Beogradu.
Naučni i umetnički projekti Fakulteta podžani su od strane resornih Ministarstava i SOKOJ-a. Izdvajamo: Harmonija harmonike, Bibliografija S. St. Mokranjca, Od Balkana do Iberije, Unapređenje izvođačkih sposobnosti mladih muzičara, Godišnjice srpskih velikana umetnosti, Opremanje i prezentacija posebnog fonda Biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu, Unapređenje informaciono-tehničkih kapaciteta Biblioteke i obuka korisnika za korišćenje sevisa i baza podatakai dr.