KONCERTI PROFESORA POVODOM JUBILEJA UNIVERZITETA U NIŠU

U sklopu nedelje obeležavanja 50 godina rada Univerziteta u Nišu, profesori Fakulteta umetnosti će održati dva koncerta pod nazivom “Kings of music”. Prvi deo koncerta biće održan u sredu, 10. juna, dok je drugi zakazan za četvrtak, 11. jun. Koncerti će biti održani u galeriji Sinagoga u Nišu, sa počecima od 21h.

Na prvom koncertu, “King of music I”, nastupiće: mr Anđela Bratić, spec. Miloš Mijatović i mr Ivan Novaković; dr Milena Mendelson i Senka Simonović; mr Miljan Bjeletić; Andrija Mamutivić i Trio “Anima”.

KINGS OF MUSIC I – PROGRAM

K. Debisi – Prelid za popodne jednog Fauna
mr Anđela Bratić, flauta
spec. Miloš Mijatović, klarinet
mr Ivan Novaković, klavirska saradnja

I. Stravinski – Italijanska svita
dr Mina Mendelson, violina
Senka Simonović, klavirska saradnja

K. F. E. Bah – Fantazija i fuga c-mol (za orgulje)
M. Reger – Romansa
V. Bonakov – Simfonija br. 1 (I, IV)
mr Miljan Bjeletić, harmonika

K. Debisi – Prelude br.5, book 2 – Bruyeres
F. Šopen – Sonata op.35 br.2 b-moll
Andrija Mamutović, klavir

K. Babić – U mom kraju, Volim tvoje ruke, Vrana i orao
Trio Anima
mr Aleksandra Ristić,mecosopran
spec. Ana Veličković – Igić, flauta
spec. Ingrid Konard Janković, klavir

“Kings od music II” će obeležiti nastupi profesora: spec. Jelena Jakovljević i Senka Simonović; mr Katarina Simonović Ivanković, mr Saša Arsenkov i mr Dragan Jovanović; Stevan Spalević; Ljubinko Lazić; Andrija Minčić i kvintet “Academix”.

KINGS OF MUSIC II – PROGRAM

Č. Mari Vidor – Svita za flautu i klavir, op.34, br.1
Moderato
Scherzo-Allegro vivace
Romance-Andantino
Finale-Vivace
Spec. Jelena Jakovljević, flauta
Senka Simonović, klavirska saradnja

Đ. Verdi – Arija Violete Ab forse e lui che l’anima, Travijata
Đ. Verdi – Arija Alfreda De’ miei bollenti spiriti, Travijata
Đ. Verdi – Duet Violete i Alfreda Brindisi – Libiamo ne’ lieti calici, Travijata
mr Katarina Simonović Ivanković, sopran
mr Saša Arsenkov, tenor
mr Dragan Jovanović, klavirska saradnja

L. v. Betoven – Sonata op.2/1 br.1 f-moll
Stevan Spalević, klavir

Đ. Botesini – Koncert za kontrabas i orkestar br.2, h-moll, I stav
Đ. Botesini – Norma, Fantasia na Belinijevu temu
Ljubinko Lazić, kontrabas
Senka Simonović, klavirska saradnja

A. Pjacola – Tango etida br. 3
Andrija Minčić, klarinet

A. Pjacola: Tango
Academix
mr Igor Aleksić, violina
mr Aleksandar Jakovljević, violončelo
Nikola Peković, harmonika
Nikola Cvetković, klavir
Stefan Šalarević, gitara