KONKURS ZA KONCERTE I IZLOŽBE NA FU NIŠ

Fakultet umetnosti u Nišu raspisao je KONKURS za koncertne nastupe i samostalne, autorske, grupne izložbe i umetničke projekte u 2018. godini u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju muzički i likovni i vizuelni umetnici koji su završili studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlјi i inostranstvu. Koncertna i Izložbena sezona FU podelјena je na prolećni (mart – jun) i jesenji deo (oktobar – decembar). Rok za Konkurs je produžen do 11.03.2018. godine (do ponoći). Naknadne prijave se neće razmatrati. 

Detalјnije o Konkursu za KONCERTNE NASTUPE u 2018. godini na sajtu Koncertne sezone FU.

Detalјnije o Konkursu za SAMOSTALNE, AUTORSKE, GRUPNE IZLOŽBE i UMETNIČKE PROJEKTE u 2018. godini na sajtu Izložbene sezone FU.