NKC

 

NIŠKI KULTURNI CENTAR

Direktor: Bojana Simović
Adresa: Stanoja Bunuševca bb, 18000 Niš
Telefon: 018  595 740
Faks: 018 595 741
Email:
Website: http://www.nkc.org.rs/

 

 

 

Niški kulturni centar je gradska ustanova kulture koja na godišnjem nivou organizuje više od dve stotine koncepcijski različitih programa, fokusirajući se na najrazličitije aktuelnosti iz književnog, muzičkog, filmskog i video, likovnog, pozorišnog, obrazovnog i naučno-popularnog, odnosno društvenog života grada, regiona, zemlje i sveta. Ima razvijenu i raznovrsnu izdavačku produkciju, a realizuje i brojne programe iz oblasti kulturnog amaterizma. Reč je, takođe, o ustanovi koja je tokom prošle, kao uostalom i prethodnih godina, organizovala i realizovala gotovo sve značajnije niške gradske manifestacije, kao i veliki broj drugih kompleksnih programa iz oblasti kulture i umetnosti.

Svake godine Niški kulturni centar ovdašnjoj javnosti predstavlja neke od najvažnijih domaćih delatnika u oblasti kulture i dovodi u Niš bar nekoliko svetski poznatih i priznatih umetnika i naučnika. Programske aktivnosti redakcija Osnovnih i Posebnih se organizuju na različitim mestima u gradu (fakulteti, škole, gradske opštine, gradski platoi i trgovi, sale drugih gradskih ustanova kulture), a ne samo u prostorijama Ustanove. Namera je da NKC svoje programe na što aktivniji način približi što većem broju naših sugrađana, a naročito mladima.

Takođe, ambiciozni su i planovi u oblasti izdavaštva, jer je zadatak Niškog kulturnog centra da, uz podršku Grada, postane istinski reprezentativna gradska izdavačka kuća, kako bi se u što većoj meri nadomestilo nestajanje sa domaće izdavačke scene nekada veoma reprezentativnih niških izdavača. Akcenat će i ove godine biti na onim izdanjima po kojima je Niški kulturni centar proteklih godina prepoznatljiv, ne samo u domaćim, već i u regionalnim okvirima. Reč je o reprezentativnim časopisima kao što su Gradina, Unus Mundus i Filaž. NKC nastoji da i u domenu filmske literature napravi dalje izdavačke iskorake s namerom da ostane jedan od ključnih srpskih izdavača reprezentativne literature iz ove oblasti. NKC pruža podršku i mladim i talentovanim piscima, kao što ne zanemaruje i veterane pisane reči, koji su u prošlosti svojim delima i nagradama koje su osvajali višestruko zadužili našu lokalnu sredinu.

Niški kulturni centar svake godine ogromnu energiju ulaže u organizovanje javnih gradskih manifestacija, kao i u sve druge složenije programske aktivnosti koje imaju karakter manifestacija i festivala, a tretiraju se kao posebni projekti Ustanove Niški kulturni centar. NKC se posebno angažuje na što aktivnijoj medijskoj i svakoj drugoj prezentaciji svih manifestacija, ne samo u domaćim, nego i u regionalnim okvirima, jer je reč o događajima koji su svojevrsni brendovi Niša, Nišavskog okruga, jugoistočne Srbije, pa i cele države.