OTVARANJE REFERALNOG CENTRA I PROMOCIJA LEGATA FAKULTETA UMETNOSTI U NIŠU

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu je 10. maja 2014. godine, svečano otvorio Centar za naučnu i umetničku delatnost Balkana i održao promociju prvog Legata Fakulteta. Otvaranjem Referalnog centra Fakultet umetnosti ovim, značajno doprinosi podršci i razvoju kulturnog, umetničkog i naučnog stvaralaštva, jer će kao spona povezivati umetničke sadržaje formirajući jedinstvenu bazu podataka. Legat prof. Srđana Jaćimovića ima višestruki značaj za Biblioteku i to sa aspekta intelektualnog, kulturnog, umetničkog, naučnog, ali i zavičajnog karaktera. Legat prof. Srđana Jaćimovića vredan je doprinos razvoja biblioteke i kulturnoj baštini grada Niša u kome je profesor najviše iskazao svoju profesionalnu aktivnost.

Referalni centar

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu je 10. maja 2014., svečano otvorio Centar za naučnu i umetničku delatnost Balkana. Fakultet umetnosti ovim, značajno doprinosi podršci i razvoju kulturnog, umetničkog i naučnog stvaralaštva, jer će kao spona povezivati umetničke sadržaje formirajući jedinstvenu bazu podataka. Uz kontinuirano ažuriranje baze, planirano je usklađivanje kulturnog i umetničkog sistema sa standardima u Evropi i svetu. To je način uspostavljanja modernog, efikasnog, racionalnog i kreativnog sistema upravljanja kulturom. Imajući u vidu veliki potencijal koji Fakultet u Nišu ima u naučno-istraživačkom i umetničkom smislu, formiranje istraživačkog centra nameće se kao neminovnost. Centar za naučnu i umetničku delatnost Balkana, kao jedinstvena umetnička forma Balkana biće realizovana saradnjom sa institucijama kulture i umetnicima, a transparentnost i dostupnost baze podataka, uticaće na aktivno učešće umetnika u međunarodne kulturne tokove. Glavni korisnici Centra su kulturne i umetničke institucije, umetnici, kao i svi zainteresovani za kulturne i umetničke sadržaje na Balkanu. Centar će omogućiti dobru i brzu povezanost sa svetom u razmeni naučnih, stručnih, poslovnih i umetničkih informacija i pribavljanju primarnih publikacija i informacija. Projektnom bazom planirano je formiranje Indeksa naučnih i stručnih citata i uspostavljanje trajne veze sa sličnim bazama podataka, kao što su Science Citation Index, Arts i Humanitites Ciattion Index, kao i uspostavljanje depozita na međunarodnom hostu DIALOG, gde je moguće onlajn pretraživanje preko 400 najvažnijih baza podataka u svetu. To praktično znači da nema teme o kojoj se ne može naći bibliografska informacija. Ovo je efikasan i ekonomičan način zaštite srpske kulture, jer najveći troškovi u današnjem konceptu digitalizacije jesu povezani sa ljudskim resursima. Kadrovski potencijal koji poseduje Fakultet umetnosti u Nišu, daje komparativnu prednost ovakvom obliku sakupljanja i čuvanja podataka iz kulture od specijalizovano-institucionalnog oblika.

 

Legat Fakulteta umetnosti

Istog dana, 10. maja 2014. promovisan je i prvi Legat Fakulteta umetnosti. Kao jedan od načina sagledavanja lika i dela prof. Srđana Jaćimovića jeste i njegova lična biblioteka, koju je Biblioteka Fakulteta umetnosti imala čast da primi, preuzme i obradi od članova njegove porodice. Kao posebna bibliotečka celina fond lične biblioteke, čuva se kao celina zbog svoje kulturne, naučne i istorijske vrednosti, ali i zbog značaja i ugleda ličnosti koja je biblioteku formirala i posedovala. Legat ima višestruki značaj za Biblioteku i to sa aspekta intelektualnog, kulturnog, umetničkog, naučnog, ali i zavičajnog karaktera. Legat prof. Srđana Jaćimovića vredan je doprinos razvoja biblioteke i kulturnoj baštini grada Niša u kome je profesor najviše iskazao svoju profesionalnu aktivnost. Iz tih razloga je i proistekla potreba da se lični bibliotečki fond bibliotečki obradi, opiše, predstavi i čuva, kako ne bi ostao neidentifikovano i skriveno blago. Takvom prezentacijom legat počinje da živi kroz korisnike koji će fond moći da koriste za svoje umetničke i naučne potrebe. Lična biblioteka prelaskom u vlasništvo Fakulteta umetnosti, postaje biblioteka celina i sadrži: knjige na našem i stranim jezicima, domaću periodiku, rukopisne knjige (autografe), zatim rukopise objavljenih i neobjavljenih radova, pre svega muzikalija, delove muzikalija, lična i druga dokumenta, diplomske radove. U zbirci knjiga veliki deo čini sekundarna literatura, rečnici, enciklopedije, leksikoni.

Letnja škola serigrafije

10. maj 2014, obeležen je na Fakultetu umetnosti i otvaranjem izložbe Serigrafije, koja je postala stalna postavka u prostorijama Fakulteta. Polaznici „Letnje škole serigrafije“ su se pod vođstvom redovnog profesora dr Franca Curka upoznali sa novim tehnikama i likovno izraznim mogućnostima serigrafije, a rezultat škole je grafička mapa sa deset serigrafija, koje su rad tri studenata Fakulteta umetnosti pri Univerzitetu u Nišu: Marije Curk, Milice Kostić i Jelene Milićević.

 

 

 

 

[portfolio_slideshow]