Pola veka GSLU – izložba niških umetnika

Povodom 50 godina rada i postojanja, a u cilјu prezentacije sopstvene kolekcije umetničkih dela, Galerija savremene likovne umetnosti Niš (GSLU) od 15. septembra u Oficirskom domu i Pavilјonu u Tvrđavi priređuje izložbu Izbor iz Zbirke dela likovnih umetnika Niša. Autor izložbe je muzejski savetnik Radmila Kostić.

Cilј formiranja ove zbirke je prikuplјanje, čuvanje, proučavanje, promovisanje i praćenje celokupnog stvaralaštvo umetnika našeg grada od 1970. godine do danas. Oni se  tokom godina postepeno uklјučuju u savremene tokove jugoslovenske umetnosti, učestvuju na republičkim, saveznim i inostranim izložbama, gde su dobijali značajne nagrade. Zahvalјujući upravo njihovoj inicijativi obnovlјen je rad Likovne kolonije u Sićevu. Ali i osnovana Galerija savremene likovne umetnosti .

Foto - GSLU Niš
Foto – GSLU Niš

Godinama unazad izložbe niških umetnika gostovale su u većim centrima u zemlјi – Zagrebu, Beogradu, Sarajevu… I inostranstvu – Engleska, Rumunija, Švajcarska, Francuska…

Tokom vremena likovni umetnici Niša, koji su članovi Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) osnivaju samoinicijativno podružnicu u Nišu 7. januara 1980.godine. Udruženje okuplјa slikare, vajare, grafičare, članove ULUS koji žive i rade u Nišu. A sa cilјem unapređenja likovnog stvaralaštva na teritoriji opštine.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih Zbirka se popunjavala pretežno otkupima sa tekućih kolektivnih i samostalnih izložbi. Ipak, veći deo formiran je zahvalјujući Likovnoj koloniji u Sićevu. Kao i Likovnoj koloniji u Lucernu, poklonima autora, otkupima i otkupnim nagradama.

Najbrojniji su radovi Miodraga Anđelkovića (20), Miroslava Anđelkovića (15), Radomira Antića (12), Miomira Cvetkovića (12), Aleksandra Devića (11), Đura Radonjića (11), Momčila Mitića (11), Stoleta Stojkovića (10), Mirolјuba Aleksića (9).

Grafika, vajari, fotografija

Kada je u pitanju grafika, Zbirka se popunjavala sporadično individualnim poklonima autora. Potom, grafikama sa Simpozijuma litografije održanog u Umetničkoj školi u Nišu (1986). Sve do početka rada Grafičke radionice Sićevo (2006) u čijem radu učestvuju i niški umetnici.

Foto - GSLU Niš
Foto – GSLU Niš

Vajari su zastuplјeni u manjem broju, jer se manji broj umetnika opredelio za ovu zahtevnu likovnu disciplinu. Pa ipak, tokom osamdesetih oni su zapaženi pored slikara na republičkim smotrama osvajajući prestižne nagrade.

“Medij fotografije, kao i novi mediji u okviru Zbirke trenutno su u najmanjem broju zastuplјeni. Ali  nadamo se da će zahvalјujući Fakultetu umetnosti u Nišu i dolasku novih generacija povećati broj umetnika koji neguje ovu vrstu vizuelnog jezika.”

Od 15. septembra u Oficirskom domu će biti izloženo 47 slika i 11 skulptura. A u Pavilјonu u Tvrđavi ukupno 30 dela: grafika, crteža i fotografija i novih medija-odabir  iz Zbirke dela likovnih umetnika Niša.

Izložba će za publiku, uz poštovanje preporuka i mera prevencije biti otvorena do 6. oktobra.

GSLU je do sada povodom jubileja priredila izložbe Izbor iz Zbirke savremenog slikarstva, Zbirke savremene skulpture, Zbirke novih medija i Zbirke grafika, crteža i radova na papiru.