PROMOCIJA MONOGRAFIJE DR MIOMIRE ĐURĐANOVIĆ NA FAKULTETU UMETNOSTI

Promocija izdanja iz edicije monografija autora dr Miomire Đurđanović, pod nazivom “Nastava muzike u Srbiji u 19. i 20. veku” održaće se u sredu 29. oktobra u Maloj sali Fakulteta umetnosti u Nišu (Kneginje Ljubice 10), sa početkom u 12h. Na promociji još jedne štampane publikacije u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu govoriće urednik izdanja mr Dragan Tomić, autor dr Miomira Đurđanović kao i recenzent izdanja dr Jelena Cvetković.

Monografija dr Miomire M. Đurđanović je jedinstven istorijsko – problemski prikaz razvoja opšteg muzičkog obrazovanja u Srbiji do danas u našoj naučnoj literaturi. Monografijom “Nastava muzike u Srbiji u 19. i 20. veku” dr Miomira M. Đurđanović dala je značajan i jedinstven doprinos istraživanju muzičke pedagogije u Srbiji i konačno postavila temelj daljim istraživanjima budućim generacijama.“, objašnjavaju sa Fakulteta umetnosti u Nišu.

Dr Miomira M. Đurđanović je vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu.

…dr Miomira Đurđanović je, pletući fine niti svoga istraživanja, pokazala na kakve je sve prepreke nailazio pojedinac koji je želeo da unapredi pedagoške metode svoga vremena i svoje sredine. Ona je ukazala i na mehanizme funkcionisanja pedagoških merila, načela i procesa u sredini koja je pokušavala da nadoknadi “propušteno” vreme i nivo nastave i pedagoških metoda uskladi sa tadašnjim evropskim standardima. Jezik kojim autorka saopštava rezultate svojih istraživanja precizan je i dinamičan. Autorka posebno uspešno upućuje na neophodnost egzaktnog sagledavanja procesa i pojava u istoriji opšte muzičke pedagogije. Ona ovde zaista mapira sve relevantne datume vezane za razvoj opšte muzičke pedagogije, u vezi sa različitim institucijama i napore usmerene ka objavljivanju udžbeničke literature.

(Izdvojeno iz recenzije dr Nada Ivanović – O’Brajan.)