ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ


Direktor: Mile Veljković
Adresa: Dobrička 2, 18000 Niš
Telefon: 018 523 414
faks: 018 523 412
Email: zzsknis@open.telekom.rs
Website: www.zzsknis.rs

 

 

 

 

 

Naziv osnivača ustanove:

Skupština srezova Niš i Leskovac Na osnovu čl. 8 Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova u Socijalističkoj Republici Srbiji i Ustavnog zakona o ostvarivanju prava i dužnosti opštine u gradu Beogradu (Službeni glasni SRS 52/1966), prava i dužnosti osnivača koje prema Zavodu za zaštitu spomenika kulture vrše sreski organi, prenose se na republičke organe

Datum osnivanja ustanove:
25.03.1966. (14.04.1966).

Delatnost ustanove:

Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.
Nadležnost ustanove (utvrđena posebnim propisom):
Zavod vrši delatnost zaštite, korišćenja i prezentacije spomenika kulture, prostornih kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta kao nepokretnih kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline, kao i dobra koja uživaju predhodnu zaštitu. Delatnost iz stava 1. Zavod, u skladu sa Rešenjem Ministra kulture br. 630-1338/95-02 od 3.11.1995.god. o utvrđivanju teritorije Zavoda za zaštitu spomenika kulture (“Službeni glasnik RS”br. 48/95) obavlja na području 7 (sedam) okruga – Borski, Zaječarski, Jablanički, Nišavski, Pčinjski, Pirotski i Toplički.

Ukupan broj i struktura zaposlenih u ustanovi:
ukupno 23; 17 sa VII stepenom, 6 sa IV stepenom.

 

Poslovni prostor, vrsta, mesto gde se poslovni prostor nalazi, osnov korišćenja, ukupna površina i namena:
Zavod koristi prostorije Univerzita u Nišu ukupne površine 598,10m2.